Tổ đàm phán phụ lục hợp đồng BT dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1 (dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng) vừa báo cáo kết quả lên UBND TP HCM sau buổi đàm phán với nhà đầu tư – Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trung Nam.